نسب شناسی سماکوش
25 بازدید
ناشر: وفائی قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب به بررسی نسب موقعیت جغرافیایی وآداب وروسم طایفه سماکوش که دربخش بندپی شرقی شهرستان بابل زندگی میکنند می پردازد